Stappenplan - Whiplash Schadevergoeding

Stappenplan

Bij Van der Toorn Personenschade houden we van duidelijkheid. Uw whiplash letselschade behandelen wij dan ook altijd volgens een vaste en unieke formule.

Deze formule blijkt voor u als whiplash slachtoffer enorm goed te werken. U weet namelijk steeds waar u aan toe bent en wat de volgende stap in uw letselschade zal zijn. Mede daardoor blijft de klanttevredenheid bij Van der Toorn Personenschade al jarenlang op een ongekend hoog niveau.

7-stappenplan

Het unieke 7-stappenplan bij letselschade:

 1. Ons eerste contact en – GRATIS – advies over uw whiplash schadevergoeding.
 2. Het huisbezoek.
 3. De aansprakelijkheid voor uw whiplash letsel en een eerste voorschot op uw whiplash schadevergoeding.
 4. Eerste medische beoordelingstraject van uw whiplash letsel.
 5. Vervolgtraject whiplash en schadevergoeding.
 6. Voorbereiding afwikkelingsfase van uw whiplash schadevergoeding.
 7. Afwikkeling van uw whiplash schadevergoeding.

Eerste contact en GRATIS advies

Wij zijn er om u te helpen met het claimen van uw whiplash schadevergoeding. Dat doen wij graag en dat doen wij goed. Zeer goed zelfs!

Misschien ziet u op tegen ons eerste contact. Want u bent nu eenmaal degene die de eerste stap moet zetten en u weet natuurlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Wij weten dat wèl en daarom kunnen wij u nu al vertellen dat u echt nergens bang voor hoeft te zijn …

Aarzel niet en bel ons gewoon. Ons kantoor staat namelijk bekend om zijn laagdrempeligheid. U mag op iedere gewenste manier contact met ons opnemen met uw vraag over whiplash en schadevergoeding. U krijgt van ons op een prettige, duidelijke en vooral eerlijke manier een antwoord waarmee u daadwerkelijk en direct verder kunt. Dit advies over uw whiplash en schadevergoeding is voor u altijd geheel vrijblijvend en dus kosteloos. Kom daar in de huidige tijd nog maar eens om!

Huisbezoek

Geeft ons eerste contact u een goed gevoel over ons kantoor en onze werkwijze, dan komen wij bij u thuis – of waar u ook maar wilt – op bezoek. Dit eerste gesprek is nog steeds geheel vrijblijvend en dus zonder verplichtingen. Komt u daarna onverhoopt tot de conclusie dat u toch liever geen gebruik van onze dienstverlening wenst te maken, dan zult u van ons evenmin een rekening ontvangen.

Ons kantoor levert – zoals wij dat noemen – een “vertrouwensdienst”. En vertrouwen is nu eenmaal niet te koop. Dat moet met elkaar worden opgebouwd. De ervaring heeft ons geleerd dat ons eerste huisbezoek daar dé ideale mogelijkheid voor is.

Eén van onze letselschadespecialisten komt dus langs voor een persoonlijke kennismaking en met u bespreken we vervolgens een aantal belangrijke zaken, zoals:

 • De aansprakelijkheid van de tegenpartij,
 • uw whiplash letsel en uw genezingsproces,
 • uw klachten en beperkingen,
 • eventuele arbeidsongeschiktheid voor uw werk en de (geldelijke) gevolgen daarvan,
 • de impact van uw whiplash letsel op uw gezins- en privéleven, ook in de zin van eventuele extra hulp in en rond het gezin (o.a. huishoudelijke hulp en onderhoud aan de woning) èn
 • de financiële gevolgen van uw whiplash letsel, ook voor de toekomst. Dus de schadevergoeding.

 

Uiteraard maken wij van het gesprek een rapportage op. Besluit u om samen met ons uw schade te gaan verhalen, dan zal dit rapport als voorlopig beginpunt worden gebruikt.

Aansprakelijkheid en voorschot

Na ons huisbezoek kunt u dus definitief beslissen of u onze hulp wilt gebruiken bij het claimen van een schadevergoeding voor uw whiplash letsel. Besluit u om met ons aan de slag te gaan, dan zullen wij in uw naam de tegenpartij aansprakelijk gaan stellen voor alle door u geleden en mogelijk nog te lijden materiële en immateriële schade.

Normaal gesproken is de tegenpartij bijna altijd tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. In de dagelijkse praktijk wordt de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij dan ook rechtstreeks aansprakelijk gesteld. In die situatie zal het de verzekeringmaatschappij zijn die de schadevergoeding voor uw whiplash letsel zal betalen en niet de tegenpartij zelf.

Daarnaast zullen wij de verzekeraar informeren over de ernst van uw whiplash letsel, de medische gevolgen daarvan en de tot dan toe duur u geleden letselschade. Alle extra kosten en verlies van uw inkomen zullen wij in een duidelijk schade-overzicht opnemen.

Op basis van de letselschade bedragen zoals die in het schade-overzicht zijn opgenomen, zullen wij bij de verzekeraar een eerste voorschot op uw whiplash schadevergoeding claimen. Als de verzekeraar direct aansprakelijkheid erkent, hoeft dit allemaal niet lang te duren. Alhoewel u het met verzekeraars natuurlijk nooit kunt weten!

Na het aansprakelijk stellen voor uw whiplash en het eerste voorschot op uw schadevergoeding, komen wij als vanzelf uit bij de eerste medische beoordeling van uw whiplash letsel.

Eerste medische beoordeling

Om samen met u een helder beeld te krijgen van uw whiplash letsel en de (medische) gevolgen daarvan, is het belangrijk dat onze eigen artsen inzicht krijgen in de rapportages die uw huisarts, specialist(en) en therapeut(en) over uw whiplash letsel hebben opgemaakt. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en de gegevens over uw whiplash letsel zullen nooit zonder uw toestemming aan de verzekeraar worden verstuurd.

Vooral bij whiplash letsel is een eigen beoordeling door onze artsen van groot belang voor het verdere verloop van uw schadezaak. De artsen van verzekeraars houden er bij whiplash letsel doorgaans een hele andere visie op na dan onze eigen artsen, onafhankelijke keurende specialisten en zelfs de Nederlandse rechter. De artsen van de verzekeraars zullen uw letselschadezaak proberen te belemmeren door stelselmatig te stellen dat er bij u geen sprake is van objectiveerbaar letsel en dat u in feite dus geen whiplash letsel heeft opgelopen en geen medische klachten kunt hebben. Laat staan beperkingen.

De visie van de artsen van verzekeraars is juridisch gezien pertinent onjuist en voor u als whiplash slachtoffer zeer onrechtvaardig. Ook al zouden er bij u geen objectiveerbare afwijkingen zijn vast te stellen, dan nog zal de verzekeraar uw letselschade moeten vergoeden. Dat heeft de Nederlandse rechter de afgelopen jaren stelselmatig – en dus in het voordeel van het slachtoffer – beslist. Laat u dan ook nooit uit het veld slaan door een advies van de medisch adviseur van de verzekeraar waarin staat dat u geen aantoonbaar whiplashletsel heeft opgelopen. Maar zoek dan direct juridische hulp van een erkend letselschadespecialist.

Vervolgtraject whiplash en schadevergoeding

Bij whiplash letsel kan het wel tot twee jaar duren voordat u volledig hersteld bent. In sommige gevallen hersteld u zelfs nooit meer volledig. Het is daarom belangrijk om uw genezingsproces langere tijd te volgen. Ook in verband met de manier waarop verzekeraars tegen uw whiplash letsel – en daardoor uw schadevergoeding – aankijken.

Laat een verzekeraar de discussie over uw whiplash letsel in de eerste maanden na uw ongeval nog wel eens een keer voor wat die is, maar wanneer uw whiplash letsel niet geneest en zelfs leidt tot blijvende klachten en beperkingen, doorlopende arbeidsongeschiktheid en blijvende financiële schade, dan zal de verzekeraar die discussie vroeg of laat alsnog gaan voeren. En dan zal de medisch adviseur van de verzekeraar alsnog gaan stellen dat u door uw ongeval geen whiplash letsel heeft kunnen oplopen, omdat dat in hun ogen niet bestaat! Dat heeft weer negatieve gevolgen voor de hoogte van uw schadevergoeding.

In de praktijk betekent dit dat wij gedurende het genezingsproces van uw whiplash letsel stelselmatig contact met elkaar zullen onderhouden en al in een vroeg stadium de discussie met de verzekeraar aangaan over de juridische causaliteit in plaats van over de medische causaliteit. Hierdoor kunnen wij er – met u – voor zorgen dat u uiteindelijk krijgt wat u verdient. Namelijk een rechtvaardige schadevergoeding voor uw whiplash letsel.

Voorbereiding afwikkelingsfase

Gelukkig geneest zo’n 80% van de slachtoffers met whiplash letsel binnen een jaar. In dat geval hoeven er geen uitgebreide voorbereidingen te worden getroffen om tot de afwikkeling van uw schadevergoeding over te gaan.

Hoort u – onverhoopt – bij die 20% die niet van hun whiplash letsel herstelt, dan zijn helaas andere stappen nodig. Zodra onze artsen hebben aangeven dat er medisch gezien geen verbetering meer is te verwachten voor uw herstel, spreken wij over een zogenaamde medische eindtoestand.

U zult daarna door ons en onze artsen worden geadviseerd over de verdere aanpak op medisch gebied. Omdat verzekeraars whiplash letsel niet erkennen, in ieder geval niet als blijvend letsel, betekent dit bijna altijd dat onafhankelijk neurologisch onderzoek (een expertise) noodzakelijk wordt.

Uit dit onafhankelijk neurologisch onderzoek naar uw whiplash letsel, kunnen conclusies worden getrokken over uw schadevergoeding. Om dit onderzoek zoveel mogelijk rechtsgeldig te laten zijn, dient de aansprakelijke verzekeraar bij het onderzoek te worden betrokken. Maar die wil meestal niet (meteen) aan zo’n onderzoek meewerken, met name vanwege de financiële risico’s die daaraan voor hem zijn verbonden. De uitkomsten van de onderzoeken zijn in beginsel namelijk voor beide partijen bindend, maar kunnen juist daarom nogal wat discussie doen opleveren met de verzekeraar. Immers, een verzekeraar wil geen whiplash letsel erkennen, zelfs niet als dit door onafhankelijk neurologisch onderzoek is vastgesteld.

Met u houden wij alles scherp in de gaten, zoals de noodzaak en risico’s van een onafhankelijk onderzoek, de keuze van de onderzoekend neuroloog en het hanteren van de juiste vraagstelling. Wij zullen altijd uw belang voorop stellen en staan u bij met raad en daad. Wij laten u niet in de steek.

Afwikkeling whiplash schadevergoeding

Na maximaal 2 jaar kunnen zich dus 2 situaties voordoen:

 1. U bent volledig van uw whiplash letsel genezen.
 2. U bent niet volledig van uw whiplash letsel genezen.

Wanneer u volledig van uw whiplash letsel bent genezen, dan zullen wij in overleg met u een voorstel voor een definitieve schadevergoeding gaan maken. In dit voorstel zal de totale schadevergoeding uw whiplash letsel zijn opgenomen.

Bent u niet volledig van uw whiplash letsel genezen, dan zal er – al dan niet na het onafhankelijk neurologisch onderzoek – ook aandacht moeten worden besteed aan de schade u in de toekomst zult lijden. Sommige onderdelen van uw schade zullen misschien wel tot op latere leeftijd door de tegenpartij moeten worden vergoed. Ook in die situatie maken wij samen met u een voorstel tot een schadevergoeding. Het gaat dan om een geldbedrag ineens, waarin een volledige schadevergoeding is opgenomen voor alle door u geleden en nog te lijden materiele schade en immateriele schade (smartengeld).

In alle gevallen staan wij u met raad en daad bij. Deskundig, betrouwbaar en met een winnaarsmentaliteit vechten wij voor een rechtvaardige schadevergoeding voor uw whiplash letsel. Daar kunt u van op aan!

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.