Schadevergoeding whiplash: verlies aan inkomen - Whiplash Schadevergoeding

Schadevergoeding whiplash: verlies aan inkomen

Als u door uw whiplash letsel wordt geconfronteerd met schade in de inkomenssfeer ofwel verlies aan inkomen, dan kunt u beter gelijk de hulp van één van onze letselschadespecialisten inschakelen. Bij whiplash letsel is dat voor u bijna altijd gratis!

Verlies aan inkomen bij whiplash letsel

De meeste mensen in Nederland hebben tegenwoordig nog maar weinig financiële ruimte.

Als uw inkomen door uw whiplash letsel vermindert, lijdt u veelal direct voelbare inkomensschade.

Juridisch noemen we deze vorm van schadevergoeding bij whiplash: schade ten gevolge van een verlies aan verdienvermogen.

Een vermindering van uw inkomen kan u al snel in financiële problemen brengen, zeker in de huidige tijd. Alles wordt duurder en vanwege onze levensstandaard liggen onze vaste lasten nu eenmaal hoog. U kunt het met een lager inkomen waarschijnlijk niet erg lang volhouden.

Schade in de inkomenssfeer ontstaat omdat u door uw whiplash letsel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden. Als u in vaste dienst bent, wordt uw salaris bij arbeidsongeschiktheid maximaal 1 jaar volledig doorbetaald. Na het eerste jaar, valt uw salaris terug tot 70%. Soms gebeurt dat direct na het eerste jaar, soms in “stapjes”.

Bent u niet in vaste dienst – en dat gebeurt vandaag de dag steeds vaker – dan zijn de financiële gevolgen voor u vaak nog veel eerder merkbaar. Bij whiplash letsel maakt het verlies aan inkomen onderdeel uit van uw schadevergoeding.

Voorbeelden inkomensschade bij whiplash

Soms zult u door uw whiplash letsel (vrijwel) direct inkomensschade lijden, zoals bij:

 • het missen van (structureel) overwerk
 • het missen van onregelmatigheidstoeslag
 • het missen van bonussen
 • het werken via een uitzendbureau (direct 70% salaris via de Ziektewet)
 • het werken op een tijdelijk contract (per einde contract Ziektewet met direct 70% salaris)
 • het werken via een pay-rolbedrijf (vaak ook maar 70% salaris, al dan niet via de Ziektewet)
 • het werken op een 0-uren contract (vaak géén doorbetaling van salaris)
 • het werken op een min-max contract (vaak beperkte doorbetaling van salaris)

 

Op de langere termijn kunt u denken aan:

 • het verschil tussen uw WIA-uitkering en uw salaris
 • het missen van salarisstijgingen
 • het missen van promoties
 • verminderde pensioenopbouw en
 • verminderde kans om elders promotie te maken

 

Ook komt het in veel sectoren voor dat er naast het werk in loondienst wordt  “bijgeklust” (ofwel: “zwart werk”). Wij noemen dat “werkzaamheden in de informele sfeer”. Kunt u deze klussen door uw whiplash letsel niet meer doen, dan kunt u die schade naar Nederlands recht in beginsel ook vorderen, alhoewel dit natuurlijk wel afdoende bewezen moet kunnen worden.

Schadevergoeding zelfstandige met whiplash

Als zelfstandig ondernemer kunt u – net als ieder ander mens – door een ongeval whiplash letsel oplopen. Als ZZP-er merkt u dat direct in uw inkomen. In een eenmanszaak of VOF eveneens. Voor u is een schadevergoeding bij whiplash dan ook al snel van belang! Het vaststellen van de inkomensschade van zelfstandigen is een lastige en tijdrovende klus, die niet zomaar door iedere letselschadespecialist wordt beheerst. Bent u DGA, dan wordt een schadevergoeding bij whiplash nóg lastiger. Bij Van der Toorn Personenschade zijn wij als geen ander gespecialiseerd in schadevergoeding voor zelfstandigen met whiplash letsel.

De hulp van onze letselschadespecialisten is voor u bij whiplash letsel bijna altijd GRATIS. Laten wij u dan ook helpen en adviseren bij de vaststelling van uw schadevergoeding bij whiplash.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.