zzp’er - Whiplash Schadevergoeding

zzp’er

Zzp’er en arbeidsongeschikt door whiplash letsel? Let op, want u lijdt vanaf dag 1 inkomensschade.

Whiplash letsel en arbeidsongeschiktheid

Als u door schuld van een ander whiplash letsel oploopt, dan is het logisch dat u uw letselschade vergoed wilt krijgen.

Als u arbeidsongeschikt bent geworden, dan is dat voor u als zzp’er (zelfstandig ondernemer) erger dan voor mensen in loondienst. Want uw inkomen wordt tijdens uw arbeidsongeschiktheid namelijk niet doorbetaald en die van “gewone werknemers” wel.

Maar weinig zpp’ers hebben in de huidige tijd voldoende reserves om financiële tegenvallers op te vangen. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u dus direct in financiële problemen komen. En bent u voor uw inkomen dus meteen afhankelijk van de aansprakelijke partij.

Het is voor u mogelijk om hulp van een letselschadespecialist in te roepen. Dat kost u niets. Uw letselschadespecialist zal er voor zorgen dat uw inkomensschade door uw tegenpartij wordt vergoed. Zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.

Zzp’er en directe inkomensschade bij whiplash letsel

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u als zzp’er dus niets doorbetaald. Evenmin heeft u recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Sommige zzp’ers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Bij een verzekeraar of bij het UWV. Maar uw AOV-verzekering dekt vrijwel nooit uw volledige verlies aan inkomen. Laat staan de doorlopende vaste kosten die u als ondernemer nu eenmaal heeft.

U lijdt dus vanaf de eerste dag schade in uw inkomen, vaak zonder dat daar een noemenswaardige uitkering tegenover staat.

Inkomensschade op langere termijn

Duurt uw arbeidsongeschiktheid langer dan enkele weken, dan worden de problemen alleen maar groter. Opdrachtgevers vinden het niet erg even te wachten tot u weer bent hersteld. Maar dat moet niet te lang duren, want voor u vele anderen.

Dus zelfs als u weer kunt werken, is het nog maar de vraag of u weer voor voldoende inkomsten kunt zorgen.

Zolang u arbeidsongeschikt bent, zal uw inkomen aangevuld moeten worden door de aansprakelijke partij. Maar hoe langer dat nodig is, hoe kritischer men wordt. Uw tegenpartij zal kunnen stellen dat u ook zonder whiplash letsel op enig moment niet meer als zzp’er zou werken. Bijvoorbeeld omdat er geen werk meer voor u is.

Of u had uitzicht op een “vaste klus” bij één van uw opdrachtgevers en dat gaat nu niet door. Uw tegenpartij zal dat misschien niet willen erkennen. Of buitensporig veel eisen stellen aan het door u te leveren bewijs.

Daarbij komt dat verzekeraars een soort van “aangeboren wantrouwen” hebben tegenover whiplash letsel. De medisch adviseurs in dienst van de verzekeraar zullen al snel van mening zijn dat u weer volledig kunt werken. Terwijl uw behandelend artsen daar nog heel anders over denken.

Inschakelen letselschadespecialist al snel nodig

Als u als zzp’er arbeidsongeschikt wordt, doet u er dus het beste aan om direct hulp van een letselschadespecialist in te roepen. Die kan er zo snel mogelijk voor zorgen dat de aansprakelijke partij een eerste betaling op uw schadevergoeding overmaakt. Zodat u niet al direct in financiële problemen komt.

Maar ook om gelijk goed voorbereid te zijn op discussie over langdurige inkomensschade, is het verstandig om meteen juridische hulp inschakelen. Want dit soort discussies zijn voor u gewoonweg te ingewikkeld.

Uw tegenpartij heeft dag in dag uit met letselschade te maken. En u – meestal – voor het eerst. Het gaat u simpelweg niet lukken om die discussie alleen met uw tegenpartij te voeren. Althans, niet in uw voordeel. En u zou dat eigenlijk ook moeten niet willen, want dit kost veel energie. Energie die u beter aan uw herstel kunt besteden dan aan een voor u vaak frustrerende juridische discussie.

Wat kost een letselschadespecialist u?

Bij ons kantoor kost u dat niets. Een aansprakelijke partij is bij letselschade namelijk ook verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat is in de wet geregeld in artikel 6:96BW (lees hier meer over GRATIS rechtshulp).

Zitten er geen “addertjes onder het gras”?

Nee, want voor wij u met uw letselschade gaan helpen, krijgt u van ons schriftelijk de garantie dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn. U krijgt onze facturen niet eens te zien, want die gaan rechtstreeks naar de tegenpartij. En als die onze nota’s niet (helemaal) betaald, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe. Beloofd!

Twijfel over ja dan nee inschakelen letselschadespecialist? Vraag advies!

Als u twijfelt over het inschakelen van een letselschadespecialist om u te helpen, vraag ons dan om advies. Dat is voor u geheel vrijblijvend en KOSTELOOS. U kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u wilt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. En dan kunt u zelf beslissen wat u doet.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.