De Richtlijn Whiplash - Whiplash Schadevergoeding

De Richtlijn Whiplash

Volgens de Richtlijn Whiplash Trauma kunnen er door uw whiplash letsel geen beperkingen zijn ontstaan en is er bij u geen sprake van invaliditeit. Als u dit verhaal van de aansprakelijke verzekeraar hoort, neem dan direct contact op met één van onze letselschadespecialisten!

De Richtlijn Whiplash Trauma

Als whiplash slachtoffer zult u als geen ander weten wat voor vervelende lichamelijke en psychische gevolgen een whiplash trauma kan hebben. Voor u wordt het helaas nog erger wanneer de verzekeraar die voor uw ongeval aansprakelijk is, gaat verwijzen naar de Richtlijn Whiplash Trauma van november 2007.

Want in die Richtlijn Whiplash Trauma staat letterlijk:


“Het post whiplash syndroom moet gezien worden als een chronisch pijnsyndroom, zonder neurologisch substraat. De Commissie is van oordeel dat volgens de huidige inzichten, hieraan door de neuroloog géén percentage functieverlies kan worden toegekend.”

De Richtlijn Whiplash en de dagelijkse letselschade praktijk

De conclusie die een aansprakelijke verzekeraar vrijwel automatisch en om financiële redenen aan de Richtlijn Whiplash Trauma verbindt, is dat:

  • u op zich wel pijnklachten ondervindt, máár
  • dat die pijnklachten niet op een neurologische aandoening zijn terug te voeren,
  • u dan dus lijdt aan een chronisch pijnsyndroom,
  • dat aan een chronisch pijnsyndroom géén functieverlies kan worden toegerekend,
  • waardoor er géén beperkingen als gevolg van het ongeval kunnen worden vastgesteld.

 

Volgens de Richtlijn Whiplash Trauma bestaat er dus geen verband tussen het uw whiplash trauma en het ongeval dat u is overkomen. Als u dit verhaal van de aansprakelijke verzekeraar te horen krijgt, neem dan direct contact op met ons kantoor.

Onze letselschadespecialisten zorgen wél voor een rechtvaardige vergoeding voor uw whiplash letsel. Hoe wij dat precies met u samen doen, leest u hier.

De Richtlijn Whiplash en aansprakelijkheidsverzekeraars

U zult op basis van deze bladzijde waarschijnlijk niet raar opkijken als wij u vertellen dat de aansprakelijkheidsverzekeraars zich met volle overgave achter de Richtlijn Whiplash Trauma hebben geschaard. Immers, dit is voor hen vanuit financieel oogpunt zéér aantrekkelijk.

Verzekeraars zeggen “simpelweg” dat uw whiplash trauma geen functieverlies en beperkingen kan hebben veroorzaakt. Dat betekent dat men eigenlijk zegt dat u uw werk, carrière, studie, huishouden, het verzorgen van de kinderen, hobby’s en klussen ongehinderd zou moeten kunnen doen. Dus van een schadevergoeding voor whiplash trauma kan evenmin sprake zijn. Er wordt dan ook geen of slechts een (te) beperkte vergoeding voor extra kosten en van verlies van inkomen als gevolg van uw whiplash gegeven. Evenmin heeft u volgens de verzekeraar dan recht op (een rechtvaardig) smartengeld.

De standpunten van de verzekeraars zijn zowel onrechtvaardig als juridisch onjuist. De laatste jaren zijn er gelukkig tal van rechterlijke uitspraken geweest waarin werd gesteld dat deze vorm van redeneren niet juist is. In feite komt het er op neer dat de Rechter de Richtlijn Whiplash Trauma steeds vaker buiten beschouwing laat. Maar de kans dat een verzekeraar dat uit zichzelf óók zal doen bij een niet-deskundig whiplash slachtoffer zoals u zelf, is niet zo groot. Helaas moeten wij dat nog steeds dag in dag uit constateren.

En wat nu?

Als whiplash slachtoffer heeft u het al niet makkelijk. Ga vooral niet zelf het gevecht met de verzekeraar aan, maar laat dat over aan de letselschadespecialisten van Van der Toorn Personenschade. Zeker omdat de hulp van onze letselschadespecialisten in geval van whiplash letsel bijna altijd GRATIS is.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.