Whiplash: wél klachten, maar geen beperkingen - Whiplash Schadevergoeding
 • Home
 • Nieuws
 • Whiplash: wél klachten, maar geen beperkingen

Whiplash: wél klachten, maar geen beperkingen

Letselschadeblog-Whiplash

Whiplash: wél ongevalsgerelateerde klachten, maar geen beperkingen. Blijft weinig over van letselschadeclaim!

Whiplash letsel door verkeersongeval

Op 3 september 2009 wordt een man in zijn auto van achteren aangereden door een andere auto. De achterste auto was verzekerd bij London Verzekeringen.

De dag na het ongeval is de man naar zijn huisarts geweest met nekklachten. Daarna is hij verwezen naar een fysiotherapeut. Omdat hij ook evenwichts- en loopstoornissen had, kwam hij bij een neuroloog en daarna bij een KNO-arts.

Tussen de man en Londen zijn veel contacten geweest over de afwikkeling van zijn letselschade. London heeft het letsel van de man steeds betwist.

Letselschadevergoeding volgens London Verzekeringen:

In totaal heeft London vergoed:

 • €.1.800,= voor smartengeld en
 • €.200,= voor reiskosten.

Letselschadeclaim volgens het slachtoffer:

De man vindt dat hij meer schade lijdt, namelijk:

 • smartengeld: €.10.000,= (inclusief € 1.500,= rente)
 • medische kosten (incl. een eenzijdig verzekeringsgeneeskundig onderzoek): € 483,43
 • reiskosten voor bezoeken aan diverse behandelaars en belangenbehartiger € 275,=
 • verlies aan zelfwerkzaamheid € 8.921,= (waarvan € 5.200,= toekomstig)
 • huishoudelijke hulp in de eerste periode na het ongeval € 442,50
 • wettelijke rente € 750,=
 • inkomensschade (schade wegens verlies aan arbeidsvermogen).

Om te beoordelen of er sprake is van ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen is neuroloog prof. dr. L.J. Kappelle de opdracht gegeven voor medisch onderzoek.

London daagt het letselschadeslachtoffer voor de rechter

Op een gegeven moment is London klaar met de onderhandelingen. Want London stapt zelf naar de rechter met de vraag om “voor recht te verklaren dat de man uit hoofde van het verkeersongeval van 3 september 2009 niets meer van haar heeft te vorderen”.

London vindt dat zij volledig aan haar schadevergoedingsplicht heeft voldaan. Er is volgens London geen sprake van ongevalsgerelateerde beperkingen en dus ook niet van verlies aan verdienvermogen of zelfredzaamheid. De bedragen die London tot op heden heeft vergoed, dekken de letselschade van de man ruimschoots, aldus London.

Man claimt vergoeding van zijn werkelijke letselschade

De man vindt dat er weldegelijk sprake is van klachten en daaruit voortvloeiende beperkingen. Hij is onder meer beperkt in zelfredzaamheid en het verrichten van loonvormende arbeid. Ook heeft hij meer kosten gemaakt dan London tot nu toe heeft willen vergoeden.

Rechter erkent wel klachten maar géén beperkingen

De rechter gaat uit van het rapport van de heer Kappelle. En daar gaat het al mis. Op grond van de bevindingen van de heer Kappelle stelt de rechtbank vast dat de man:

 • objectiveerbare,
 • reële,
 • niet ingebeelde,
 • niet voorgewende,
 • niet overdreven klachten heeft,
 • die zijn te duiden als ongevalsgevolg.

Maar de rechtbank stelt ook vast dat geen sprake is van medische beperkingen. De neuroloog heeft die op zijn vakgebied namelijk niet kunnen vaststellen. Evenmin heeft hij aanleiding gezien om een deskundige op een ander vakgebied in te schakelen.

Voor de rechtbank is dan ook uitgangspunt dat wel sprake is van ongevalsgerelateerde klachten, maar dat die niet leiden tot beperkingen. Op deze basis beoordeelt de rechtbank de geclaimde schadeposten.

Beoordeling letselschade

Van de letselschadeclaim van de man blijft dus weinig maar over. De rechtbank kent hem nog wel “iets” toe, maar zeker geen volledige vergoeding van zijn letselschade.

Smartengeld

De rechtbank stelt vast dat de neuroloog blijvende ongevalsgerelateerde klachten heeft vastgesteld. Die leiden tot 2% blijvende invaliditeit van de gehele mens.

De rechtbank neemt in dit geval in aanmerking dat de man moet leven met blijvende pijnklachten. Ook heeft hij last (gehad) van stoornissen in het evenwicht, lopen en bewegen. Er is volgens de rechtbank echter geen sprake van medische beperkingen. Dit alles overziend, komt de rechtbank uit op een smartengeldvergoeding van €.3.000,= voor immateriële schade.

Er was al €.1.200,00 door London betaald, zodat er een bedrag van €.1.200,00 resteert.

Medische kosten

Van het gevorderde bedrag van € 483,43 heeft € 450,= betrekking op de kosten van de door de man ingeschakelde verzekeringsgeneeskundige. Die kosten komen volgens de rechtbank niet voor vergoeding in aanmerking.

Er is immers geen sprake van beperkingen. Daarom was er ook geen aanleiding om een verzekeringsgeneeskundige in te schakelen. De rest van het bedrag komt wel voor vergoeding in aanmerking. Blijkens de door de man overgelegde bonnen heeft dit betrekking op pijnstillende en/of kalmerende medicijnen die nodig waren in verband met de vastgestelde pijnklachten. Toegewezen wordt daarom € 33,43.

Reiskosten

Het door de man gevorderde bedrag van € 275,= komt voor vergoeding in aanmerking. Omdat er eerder al €.200,= door London was betaald, resteert er nog € 75,= te vergoeden.

Verlies aan zelfwerkzaamheid en verdienvermogen

Er kan volgens de rechtbank niet worden uitgegaan van beperkingen. Omdat geen sprake is van beperkingen, kan niet worden vastgesteld dat de man beperkt is in het verrichten van loonvormende arbeid. Inkomensschade wordt dan ook niet aangenomen. Dat geldt ook voor het verlies aan zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp in de eerste periode na het ongeval.

Wettelijke rente

Het gevorderde bedrag van € 750,= is berekend op basis van een hogere vergoeding dan London aan [gedaagde] moet betalen. Alleen al daarom is deze post niet toewijsbaar.

Juridische hulp bij whiplash: altijd nodig

Heeft u whiplash letsel opgelopen? Schakel direct de deskundige hulp in van een gespecialiseerd letselschadebureau.

Verzekeraars denken bijna altijd anders over de (financiële) gevolgen van whiplash dan u. En dat is nooit in uw voordeel.

Alleen met hulp van een in whiplash letsel gespecialiseerd letselschadebureau, weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Aarzel dan ook niet en neem contact met ons op voor een voor u geheel vrijblijvend en kosteloos advies.

(ECLI:NL:RBAMS:2014:8614: lees hier de hele uitspraak)

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.