whiplash schadevergoeding en gemiste promotie - Whiplash Schadevergoeding
  • Home
  • Nieuws
  • whiplash schadevergoeding en gemiste promotie

whiplash schadevergoeding en gemiste promotie

vrouw krijgt schadevergoeding vanwege een gemiste promotie en zwart werk

 

wat er gebeurde ….

Op 19 september 2005 liep een vrouw whiplash letsel op bij een verkeersongeval. Euro Insurances, de verzekeraar van de veroorzaker, erkende aansprakelijkheid en is mevrouw haar letselschade gaan vergoeden.

Op het moment van haar ongeval werkte mevrouw als sales manager bij Parkhotel Rooding in Valkenburg. Daarnaast werkte ze voor zichzelf als kapster. Daarmee verdiende ze gemiddeld zo’n €.50,00 “zwart” per week. Door haar whiplash letsel werd ze volledig arbeidsongeschikt verklaard. Ook kan ze niet meer als kapster werken.

 

om welke whiplash schadevergoeding het gaat …

Zonder ongeval en zonder whiplash letsel zou mevrouw per 1 mei 2006 in aanmerking zijn gekomen voor een promotie tot assistent bedrijfsleider. Vanwege haar whiplash letsel claimt zij schadevergoeding voor de gemiste promotie en het verlies aan zwart werk.

Door de jaren heen heeft Euro Insurances steeds voorschotten op de letselschade uitgekeerd. In totaal voor €.95.000,00. Opeens is Euro Insurances met het betalen van verdere voorschotten gestopt, omdat zij:

  1. vanaf dat moment uitdrukkelijk het medisch causaal verband tussen het whiplash letsel en de letselschade van de vrouw is gaan betwisten.
  2. stelt dat er voor de bepaling van de schadevergoeding  wegens verlies aan arbeidsvermogen (inkomensschade) eerst nog onderzoeken moeten plaatsvinden èn
  3. er niet van overtuigd is dat de vrouw zonder ongeval en zonder haar whiplash letsel inderdaad promotie zou hebben gemaakt.

 

de rechter …

Euro Insurances komt dus ruim 5 jaar na het ongeval èn nadat er al €.95.000,00 aan schadevergoeding is betaald met deze argumenten. Ze zijn dus nooit eerder ter sprake zijn geweest. En dat rekent de rechter Euro Insurances zwaar aan.

De rechter zegt dat Euro Insurances:

  • bij de bevoorschotting nooit een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de causaliteit en whiplash letsel.
  • tijdens de onderhandelingen nooit heeft aangevoerd dat de vrouw ter vaststelling van de schade eerst nog door deskundigen zou moeten worden onderzocht.
  • en de vrouw op een groot aantal punten al overeenstemming hadden over de whiplash schadevergoeding. Alleen nog op enkele punten bestond er discussie over de hoogte van de schadevergoeding.

 

whiplash schadevergoeding: de gemiste promotie …

De directeur van Parkhotel Rooding B.V. heeft op 3 mei 2007 een brief geschreven. Daarin staat uitdrukkelijk vermeld dat mevrouw inderdaad de functie van assistent bedrijfsleider had kunnen en mogen vervullen. Uit het CV van de vrouw blijkt daarnaast dat zij tot aan het ongeval veelal in managementfuncties werkzaam is geweest.

Op basis van deze 2 aspecten trekt de rechter de conclusie dat mevrouw per 1 mei 2006 daadwerkelijk als assistent bedrijfsleider zou zijn gaan werken. Maar dat het whiplash letsel haar dat onmogelijk heeft gemaakt. De letselschade vanwege de gemiste promotie dient dan ook door Euro Insurances te worden vergoed.

 

whiplash schadevergoeding: inkomen uit zwart werk …

Mevrouw heeft een eigen verklaring waarin staat dat zij voordat zij whiplash letsel opliep, over een aanzienlijk klantenbestand beschikte. Verder heeft zij foto’s van de ruimte in haar woning die zij als kappersruimte had ingericht.

Euro Insurances stelt dat er meer bewijs op tafel zou moeten komen om deze schadepost te kunnen beoordelen.

Ook hierin is de rechter heel duidelijk: “nu Euro Insurances de post verlies neveninkomsten heeft bevoorschot, moet het ervoor worden gehouden dat zij erkent dat benadeelde nevenwerkzaamheden heeft verricht als kapper”. Het hiermee samenhangende gedeelte van de schadevergoeding, dient dus eveneens door Euro Insurances te worden vergoed.

Wel moet het schadebedrag van €.50,00 per week volgens heersende jurisprudentie van bruto naar netto worden omgerekend, omdat volgens de Hoge Raad alleen het netto gedeelte van zwart werk voor vergoeding in aanmerking komt.

Overigens is het op zich niet vreemd dat iemand met whiplash letsel niet meer in staat is om het werk als kapper te blijven volhouden.

 

conclusie …

De vrouw krijgt feitelijk op alle punten gelijk. Euro Insurances kan dus niet opeens en achteraf nog allerlei verweren opvoeren om alsnog onder reeds betaalde (en feitelijk erkende) schade uit te komen.

(Bron: Rechtbank Maastricht, 19 april 2011 | LJN: BQ5644)

 

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.