Verzekeraar erkent whiplashletsel niet… - Whiplash Schadevergoeding
  • Home
  • Nieuws
  • Verzekeraar erkent whiplashletsel niet…

Verzekeraar erkent whiplashletsel niet…

Letselschadeblog-Verkeersslachtoffer2Whiplashletsel na een verkeersongeval

Op 23 juni 2005 wordt een man, rijdend in zijn auto, van achteren aangereden door een andere auto. De andere auto was verzekerd bij Amlin.

Door dit verkeersongeval liep de man whiplashletsel op. Hij fungeerde als meewerkend bedrijfsleider in de onderneming van zijn echtgenote. De man raakte arbeidsongeschikt voor zijn werk als “exploitant betonwerkersbedrijf”.

Amlin betwist causaliteit tussen verkeersongeval en whiplash

Amlin heeft in het kader van de vaststelling van de letselschade van de man in 1e instantie een voorschot van €.10.000,– betaald.

Maar omdat Amlin daarna de causaliteit tussen het ongeval en het whiplashletsel ontkende, heeft de man op 2 augustus 2007 bij de rechtbank gevraagd om een zogenaamd voorlopig deskundigenonderzoek.

De rechtbank heeft dit onderzoek toegekend en prof. Dr. L.J. Kapelle benoemd tot onderzoekend neuroloog. De neuroloog stelt in zijn rapport een post-whiplashsyndroom vast.

De neuroloog geeft aan dat er sprake is van geheugen– en concentratiestoornissen. Daarnaast is er pijn in de nek, het hoofd, de rechterarm en abnormaal snel optredende vermoeidheid.

Bij neuropsychologisch onderzoek worden afwijkingen geobjectiveerd met betrekking tot het ruimtelijk inzicht, het werktempo, de concentratie, de aandacht in de informatieverwerking.

De pijnklachten worden trouwens niet alleen als gevolg van het ongeval geduid, omdat de man vele jaren zwaar werk heeft verricht en ook voor het ongeval medische hulp nodig had voor pijnklachten in de nek– en schouderregio.

Amlin negeert het rapport van de deskundige

Amlin is het – op zijn zachtst gezegd – niet eens met het rapport en stelt de heer Kapelle aanvullende vragen. Deze vragen leiden er niet toe dat de heer Kapelle zijn rapportage aanpast.

Vervolgens laat Amlin de man in maart 2009 laten weten dat zij het causaal verband tussen de aanrijding en de klachten van de man blijft betwisten en dat zij geen verdere schade zal vergoeden.

Man dus naar rechter

De man wordt dus min of meer door Amlin gedwongen om naar de rechter te stappen.

De man eist – onder meer – dat de rechter vaststelt dat de klachten en afwijkingen en de daaruit voortvloeiende blijvende beperkingen, zoals door de neuroloog weergegeven in zijn rapport van 2 februari 2009, het gevolg zijn van de aanrijding van 23 juni 2005.

Daarnaast claimt de man een voorschot op het smartengeld van €.15.000,–.

De man krijgt gelijk

De rechter is het met de man eens. De klachten en afwijkingen zoals in het rapport weergegeven, zijn het gevolg van de aanrijding van 23 juni 2005.

Het feit dat Amlin zware kritiek op het rapport uit maar dat de heer Kapelle die kritiek niet deelt, maakt niet dat de bevindingen niet kloppen, aldus de rechter.

Rapport neuroloog inmiddels 6 jaar oud

Amlin vindt sowieso dat het rapport van de heer Kapelle niet meer geldig kan zijn. Want het werd inmiddels 6 jaar geleden opgesteld. Ook daarin krijgt Amlin ongelijk.

Tijdens de rechtszaak heeft de man namelijk verklaard dat zijn gezondheidstoestand sinds het onderzoek niet is gewijzigd. Dit wordt bevestigd zijn echtgenote.

Daarnaast wordt de man zijn verklaring ondersteund door de omstandigheid dat hij nog steeds 73% arbeidsongeschikt is voor zijn werk, althans volgens zijn eigen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat zich in de tussentijd veranderingen hebben voorgedaan waardoor het rapport als verouderd, althans niet meer representatief, moet worden gezien.

De rechter stelt dus vast dat de klachten en afwijkingen van de man en de daaruit voortvloeiende blijvende beperkingen, zoals door de heer Kapelle in zijn rapport van 2 februari 2009 weergegeven, het gevolg zijn van de aanrijding van 23 juni 2005.

Voorschot op het smartengeld

Volgens de rechter is dus vast komen te staan dat het rapport van de heer Kapelle als uitgangspunt voor de schadeafwikkeling moet dienen. Daarom is het volgens de rechter aannemelijk dat de man in ieder geval in enige mate arbeidsongeschikt is geraakt.

Als gevolg daarvan heeft de man meer schade geleden dan tot op heden door Amlin is vergoed. Om die reden heeft Amlin het betalen van voorschotten naar de mening van de rechter ten onrechte gestaakt.

De rechtbank veroordeelt Amlin daarom tot een aanvullend voorschot op het smartengeld van €.7.500,–.

(ECLI:NL:RBMNE:2015:4696)

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.