Uitzendkracht - Whiplash Schadevergoeding
  • Home
  • Uitzendkracht

Uitzendkracht

Uitzendkracht en arbeidsongeschikt door whiplash letsel? Let op, want u lijdt vanaf dag 1 inkomensschade!

Whiplash letsel en arbeidsongeschiktheid

Als u door schuld van een ander whiplash letsel oploopt, dan is het logisch dat u uw letselschade vergoed wilt krijgen.

Als u arbeidsongeschikt bent geworden, dan is dat voor u als uitzendkracht erger dan voor mensen in loondienst. Want uw salaris wordt tijdens uw arbeidsongeschiktheid namelijk niet doorbetaald en die van “gewone werknemers” wel.

U komt dus veel eerder in financiële problemen dan iemand in loondienst. En u bent voor uw inkomen dus eigenlijk per direct afhankelijk van de aansprakelijke partij.

Het is voor u mogelijk om hulp van een letselschadespecialist in te roepen. Dat kost u niets. Uw letselschadespecialist zal er voor zorgen dat uw inkomensschade door uw tegenpartij wordt vergoed. Zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.

Uitzendkracht en loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid

Soms krijgt u van het uitzendbureau helemaal niets doorbetaald en soms gedurende een korte periode. Slechts in een enkel geval krijgt u uw salaris op dezelfde manier doorbetaald als “gewone werknemers”.  Dit hangt af van het soort contract dat u met het uitzendbureau heeft afgesloten (fase A, B of C).

Uitzendkracht en directe inkomensschade bij whiplash letsel

Meestal krijgt u van het uitzendbureau helemaal niets doorbetaald en bent u direct afhankelijk van het UWV. U heeft dan recht op een Ziektewetuitkering , maar die bedraagt slechts 70% van uw laatstverdiende salaris. En uw werkrelatie met het uitzendbureau eindigt automatisch op de datum van uw ziekmelding.

U lijdt dan dus vanaf de eerste dag schade in uw inkomen, bestaande uit 30% van uw laatstverdiende salaris. En het duurt vaak enkele weken voordat u de eerste Ziektewetuitkering van het UWV ontvangt.

Inkomensschade op langere termijn

Duurt uw arbeidsongeschiktheid langer dan enkele weken, dan blijft u steken op 70% van uw laatstverdiende salaris. Dat zal al die tijd aangevuld moeten worden door de aansprakelijke partij. Maar hoe langer dat moet, hoe kritischer uw tegenpartij wordt.

Men zal kunnen stellen dat u ook zonder uw whiplash letsel op enig moment niet meer voor het uitzendbureau zou werken. Bijvoorbeeld omdat er geen werk meer voor u is. Of u had uitzicht op een (vast) dienstverband met het inlenende bedrijf en dat gaat nu niet door. Uw tegenpartij zal dat misschien niet willen erkennen. Of buitensporig veel eisen stellen aan het door u te leveren bewijs.

Daarbij komt dat verzekeraars een soort van “aangeboren wantrouwen” hebben tegenover whiplash letsel. De artsen in dienst van de verzekeraar (medisch adviseurs) zullen al snel van mening zijn dat u weer volledig kunt werken. Terwijl uw behandelend artsen en het UWV daar nog heel anders over denken.

Inschakelen letselschadespecialist al snel nodig

Als u als uitzendkracht arbeidsongeschikt raakt, doet u er dus het beste aan om direct hulp van een letselschadespecialist in te roepen. Die kan er zo snel mogelijk voor zorgen dat de aansprakelijke partij een eerste betaling op uw schadevergoeding overmaakt. Zodat u niet al direct in financiële nood komt.

Maar ook om gelijk goed voorbereid te zijn op discussie over langdurige inkomensschade, is het verstandig om meteen juridische hulp inschakelen. Want dit soort discussies zijn voor u gewoonweg te ingewikkeld.

Uw tegenpartij heeft dag in dag uit met letselschade te maken. En u – meestal – voor het eerst. Het gaat u simpelweg niet lukken om die discussie alleen met uw tegenpartij te voeren. Althans, niet in uw voordeel. En u zou dat eigenlijk ook moeten niet willen, want dit kost veel energie. Energie die u beter aan uw herstel kunt besteden dan aan een voor u vaak frustrerende juridische discussie.

Wat kost een letselschadespecialist u?

Bij ons kantoor kantoor kost u dat niets. Een aansprakelijke partij is bij letselschade namelijk ook verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat is in de wet geregeld in artikel 6:96BW (lees hier meer over GRATIS rechtshulp).

Zitten er geen “addertjes onder het gras”?

Nee, want voor wij u met uw letselschade gaan helpen, krijgt u van ons schriftelijk de garantie dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn. U krijgt onze facturen niet eens te zien, want die gaan rechtstreeks naar de tegenpartij. En als die onze nota’s niet (helemaal) betaald, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe. Beloofd!

Twijfel over ja dan nee inschakelen letselschadespecialist? Vraag advies!

Als u twijfelt over het inschakelen van een letselschadespecialist om u te helpen, vraag ons dan om advies. Dat is voor u geheel vrijblijvend en KOSTELOOS. U kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u wilt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. En dan kunt u zelf beslissen wat u doet.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.