Rechter acht bedrijfsongeval niet bewezen. - Whiplash Schadevergoeding
  • Home
  • Nieuws
  • Rechter acht bedrijfsongeval niet bewezen.

Rechter acht bedrijfsongeval niet bewezen.

Het is december 2006 als een werknemer van het bedrijf Heiploeg aan het werk is in de loods van het bedrijf. Wanneer hij onder de roldeur doorloopt komt deze plotseling met grote vaart naar beneden en komt op zijn hoofd terecht. Hoofdletsel is – aldus de werknemer – het gevolg van de klap waardoor hij verminderd in staat is om zijn werk te verrichten. De werknemer stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval. Echter, de zaak blijkt naderhand erg lastig te bewijzen waardoor de werkgever de aansprakelijkheid ter discussie stelt.

De werkgever stelt de aansprakelijkheid ter discussie

In de dagelijkse letselschadepraktijk krijgen wij vaak te maken met slachtoffers van een bedrijfsongeval. Meer dan eens probeert de werkgever onder de aansprakelijkheid uit te komen. Vaak ten onrechte. In deze zaak was het echter erg onduidelijk wat de aanleiding en de oorzaak van het ongeluk waren. Daarom besloot deze werkgever niet zomaar akkoord te gaan met de aansprakelijkheid.

De werknemer heeft als gevolg van het ongeval hoofdletsel – tenminste zo beweerd hij – met blijvende gevolgen opgelopen. Dit letsel komt voort uit de roldeur die op het hoofd van de werknemer is beland en daarom zou de werkgever aansprakelijk gesteld kunnen worden. 2 jaar na het ongeluk stelt het CNV vast de werkgever verantwoordelijk is voor het ongeval.

Omdat de aanleiding van het ongeluk in deze zaak erg onduidelijk is besluit de werkgever om een expertisebureau in te schakelen. Dit bureau dient het ongeval nader te onderzoeken en schrijft – op basis van de vraag van de werkgever – een rapport dat advies uitbrengt aan de werkgever. Op basis van de uitkomsten van dit rapport besluit de werkgever om de rechter te vragen om een voorlopig getuigenverhoor. Een dergelijk verhoor heeft als doel om onduidelijkheden omtrent het letsel en de aanleiding van het ongeval boven tafel te krijgen. Een dergelijk verhoor zal – aldus de werkgever – een beter beeld schetsen omtrent de aansprakelijkheid van het ongeval.

De werkgever is niet bereid de aansprakelijkheid zomaar te erkennen omdat hij niet overtuigd is van het gelijk van zijn werknemer. Om e.e.a. nader te onderzoeken schakelt de werkgever een expertisebureau in dat het ongeval verder onderzoekt. In navolging van het advies dat het expertisebureau geeft besluit de werkgever de rechter te vragen om een voorlopig getuigenverhoor. Een dergelijk verhoor – zo verwacht hij – zal meer duidelijk kunnen geven omtrent de aansprakelijkheid.

Voorlopig verhoor omtrent de aansprakelijkheid v.w.b. het ongeval

Getuige V (voormalig leidinggevende):
Hij kan niets over de toedracht van het bedrijfsongeval vertellen. Hij heeft van collega’s gehoord dat werknemer een deur op zijn hoofd had gekregen. Hij kan zich niet herinneren een hoofdwond bij werknemer te hebben bekeken en het is hem niet opgevallen dat hij een hoofdwond had. Vóór de ziekmelding, zou hij niets bijzonders aan werknemer hebben gemerkt. Als er iets aan de hand was geweest, dan zou hij dat hebben gemerkt. Pas veel later heeft werknemer hem over het bedrijfsongeval verteld.

Getuige IV (stiefzoon):
Had van werknemer gehoord dat hij een deur op zijn hoofd had gekregen. Hij heeft een klein barstwondje dat dicht was, op het hoofd van werknemer gezien. Hij heeft hem niet naar de dokter gestuurd. In de periode daarna is door werknemer regelmatig gesproken over hoe het met hem ging. Hij werd steeds vermoeider, had meer last van zijn hoofd en kon minder doen. Na het ongeval heeft werknemer nog een tijd gewerkt.

Getuige I (een collega):
Kort samengevat heeft hij alleen “een vloek gehoord” en dat was ver bij hem vandaan. Hij heeft werknemer voorbij zien lopen, heeft toen niet met hem gesproken noch geholpen met wondverzorging en heeft geen bloed waargenomen. Hij wist niet meer wanneer hij voor het eerst over het bedrijfsongeval had gehoord. Hij heeft in ieder geval niet gezien dat werknemer de roldeur op zijn hoofd heeft gekregen.

Getuige III (voormalig zwager):
Had tijdens een verjaardagsvisite kort na 19 januari 2006 gehoord dat werknemer een roldeur op zijn hoofd heeft gehad, op het moment dat hij er onderdoor liep.

Getuige II: (voormalig echtgenote):
Heeft ongeval niet zien gebeuren, maar wel dat hij een bloederige plek (een scheur) aan zijn hoofd had. Werknemer zou tegen haar hebben gezegd dat hij een schuifdeur of hangdeur op zijn hoofd had gehad die naar beneden was gevallen.

De vaststelling door de rechter omtrent de aansprakelijkheid

De rechter oordeelt na het verhoren van de getuigen dat het niet onomstotelijk vaststaat dat de werkgever aansprakelijk is voor het letsel van de werknemer. Uit de verklaringen is gebleken dat het niet te bewijzen is dat het letsel is ontstaan door het naar beneden komen van een roldeur op de arbeidslocatie van de man. De man zelf herinnert zich ook niet wat er precies is gebeurd waardoor het minder aannemelijk is dat het de roldeur moet zijn geweest die hem letsel aan het hoofd heeft bezorgd.

Wat de rechter tevens discutabel vindt is dat de man zich pas drie weken na het ongeval heeft gemeld bij de huisarts. En dat hij zich pas na drie weken voor het eerst ziek heeft gemeld. Deze gang van zaken in combinatie met het medisch dossier en het verhoor van de getuigen komen de zaak van de man niet ten goede. De rechter komt dan ook – al deze zaken meewegende – dat de werkgever niet hoeft over te gaan tot een uitbetaling van een letselschadevergoeding. De vordering van het slachtoffer wordt van de hand gewezen en de werkgever onherroepelijk vrijgesproken.

Bent u zelf slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en heeft u daar hoofdletsel of een whiplash bij opgelopen? Neem dan direct contact met ons op voor een eerste gratis advies of doe de LETSELSCHADETEST.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.