Meer duidelijkheid whiplashletsel - Whiplash Schadevergoeding

Meer duidelijkheid whiplashletsel

Letselschadeblog-WhiplashArresten Hoge Raad whiplashletsel

De afgelopen periode zijn er twee uitspraken door de Hoge Raad gedaan over whiplashletsel. Deze uitspraken zijn voor letselschadeslachtoffers belangrijk. Ze geven meer duidelijkheid over hoe de rechters tegen whiplashletsel aan kijken.

Whiplash richtlijn 2007

In 2007 besloot de Nederlandse Vereniging van Neurologie dat men whiplashletsel niet meer kon erkennen vanwege het ontbreken van “medisch objectiveerbare afwijkingen”. Men deed whiplashletsel feitelijk in de ban. Het bestaat niet of is psychiatrisch, zo werd gesteld.

Het mag duidelijk zijn dat de verzekeraars deze richtlijn “omarmden”. Top op de dag van vandaag en vaak tegen beter weten in.

Rechters hebben andere mening …

Inmiddels, vele jaren later, is er in de rechtspraak gelukkig een duidelijke juridische lijn ontstaan. Deze lijn geeft whiplashslachtoffers erkenning van hun letsel. Ook al is dat letsel niet “medisch objectiveerbaar”.

Verzekeraars blijven dwars liggen …

Het probleem is echter dat aansprakelijkheidsverzekeraars nog altijd veel moeite hebben met dit standpunt.

Dit leidt vaak tot een moeizame schadevaststelling met veel verdriet aan de kant van de letselschadeslachtoffers. Men blijft gewoon stellen dat whiplashletsel niet tot blijvende beperkingen bij het slachtoffer kan leiden.

Daarom ook altijd ons advies aan letselschadeslachtoffers om direct juridische hulp in te schakelen. Want een slachtoffer kan er nog steeds niet vanuit gaan dat de aansprakelijke verzekeraar zijn of haar whiplashletsel op de juiste wijze benaderd of wil benaderen.

Hoe hoort verzekeraar tegen whiplash aan te kijken

Het gaat er volgens de rechter steeds om of er, ondanks het ontbreken van “medisch objectieve afwijkingen”, sprake is van een “plausibel” patroon van klachten en beperkingen. Deze “plausibiliteitstoets” komt neer op een sterk feitelijke beoordeling aan de hand van alle beschikbare informatie.

Het ontbreken van objectieve neurologische, neuropsychologische en/of psychiatrische afwijkingen en stoornissen hoeft niet aan het aannemen van rechtens relevante klachten en beperkingen in de weg te staan.

Het bewijs van klachten van het slachtoffer is in beginsel geleverd:

  • indien het slachtoffer voor het ongeval de betreffende gezondheidsklachten niet had
  • de klachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en
  • een andere verklaring voor de klachten ontbreekt.
  • Een bijzondere lichamelijke of geestelijke zwakheid dan wel vervelende privésituatie kan echter wél van invloed zijn op de hypothetische situatie zonder ongeval;
  • daarbij is terughoudendheid het uitgangspunt, in die zin dat enkel in geval van een “concreet aanknopingspunt” het ongeval weggedacht, duurzame (arbeids)uitval mag worden aan genomen.

Soms neemt de rechter de klachten en beperkingen aan op basis van de stukken in het dossier. Soms vindt de rechter nader medisch onderzoek noodzakelijk.

Whiplashletsel? Neem altijd belangenbehartiger.

Verzekeraars willen of kunnen nog lang niet accepteren dat whiplashletsel kan leiden tot blijvende letselschade.

In plaats daarvan blijft men vaak hardnekkig ontkennen. De Hoge Raad heeft in een arrest tegen London Verzekeringen zelfs aangegeven dat professionele partijen, zoals verzekeraars, zich ervan bewust moeten zijn dat het innemen van bepaalde standpunten in de schaderegeling negatieve invloed op de gezondheid van slachtoffers kan hebben.

Heeft u whiplashletsel opgelopen door een ongeval? Aarzel dan niet en schakel een gespecialiseerd letselschadebureau in.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.