Immateriële schadevergoeding voor whiplash letsel na uitwijken met auto. - Whiplash Schadevergoeding
  • Home
  • Nieuws
  • Immateriële schadevergoeding voor whiplash letsel na uitwijken met auto.

Immateriële schadevergoeding voor whiplash letsel na uitwijken met auto.

Een mevrouw krijgt een schadevergoeding voor materiële schade en smartengeld voor uitwijk actie op de weg.

Een beschonken dame op de weg.

In december 2011 liep een beschonken dame de autoweg op zonder aan de mogelijke gevolgen te denken. Een bestuurder van een auto die op dat moment kwam aanrijden moest door deze actie uitwijken en overgaan tot een noodstop. Om een aanrijding te voorkomen werd de bestuurder gedwongen om een stevige ‘stuuractie’ te maken. Dit vond plaats buiten haar eigen schuld om. De voetgangster kon direct na deze actie door haar man van de weg worden geplukt.

Whiplashleasie en de schadevergoeding

Hoewel er feitelijk gezien geen aanrijding had plaatsgevonden en de bestuurster niets geraakt heeft, bleef de bestuurster wel achter met een whiplash door de plotselinge gebeurtenis. Omdat de dronken vrouw aanwijsbaar de schuldige is aan deze manoeuvre vordert de vrouw een bedrag van €482,79 voor schade aan de auto en €4.500,- voor immateriële schade (smartengeld).

Nekletsel bij de bestuurster

Ondanks het feit dat er feitelijk geen botsing had plaatsgevonden, was er bij de bestuurster van de auto nekletsel in de vorm van een whiplash ontstaan. De dag na het ongeval bezocht zij de Afdeling Spoedeisende Hulp van het lokale ziekenhuis. De diagnose die de behandelend arts daar stelde was: spiercontusie na trauma (mevrouw zelf spreekt over: whiplash).

Tot slot is mevrouw twee weken na het incident onder behandeling gekomen van een fysiotherapeut, onder wegens nek- en hoofdpijnklachten. Mevrouw had voor het ongeval nooit eerder last gehad van soortgelijke klachten.

De materiële schadevergoeding bij dit ongeval

De materiële schade die mevrouw vordert bestaat uit:

  1. €.70,95 voor de aanschaf van een nekkraag
  2. €.404,60 voor het vervangen van haar autobanden en
  3. €.7,24 voor diversen.

De investering voor de aanschaf van de nekkraag worden niet toegewezen, omdat mevrouw niet voldoende duidelijk had gemaakt dat de nekkraag niet door haar zorgverzekeraar wordt vergoed. En het bedrag van €.7,24 werd sowieso afgewezen omdat het op geen enkele wijze was gespecificeerd.

Bij het ongeluk waren de banden van de auto zodanig beschadigd dat er nieuwe banden dienden te worden aangeschaft. Deze schade werd door de rechter volledig toegekend. Dat de rechter deze
schade toekende had met name te maken met de verklaring van de garagehouder waar de auto altijd in onderhoud is. In die verklaring werd aangegeven dat de banden remplekken door een noodstop vertoonden en moesten worden vervangen.”Voor het ongeval” – zo verklaarde de garage –  “was er geen slijtage aan de banden van de auto”.

De uitkering van het smartengeld.

Vanwege blijvende klachten na de whiplash, claimt mevrouw een smartengeld van €.4.500,00. Zij baseert zich daarbij op hetzelfde soort gevallen die beschreven staan in de Smartengeldgids van de ANWB.

De rechter oordeelde dat deze claim niet gegrond is en daarom niet tot deze uitkering kan overgaan. De bestuurster heeft zeker recht op een smartengeld uitkering maar voor een aanzienlijk lager bedrag. In de zaak van de bestuurster acht de rechter het bewijs m.b.t. de whiplash niet overtuigend genoeg eveneens trekt hij de diagnose whiplash in twijfel.

Verder komt de rechtbank tot het oordeel dat de bestuurster onvoldoende – of geen – medische stukken heeft overlegd m.b.t. de periode ná 26 maart 2006. Hierdoor is niet duidelijk hoe lang de whiplash klachten van mevrouw nog voortsleepten. In ieder geval – zo stelt de rechtbank vast – is het niet aantoonbaar dat mevrouw voor lange tijd beperkingen heeft ondervonden in het dagelijks leven.

De rechtbank is van mening dat de voorbeelden die de bestuurster noemt om haar claim smartengeld van €.4.500,00 te onderbouwen, veel ernstiger van aard dan haar eigen situatie. In die andere gevallen staat namelijk wel vast dat de slachtoffers daadwerkelijk (blijvende) beperkingen aan het ongeval hadden overgehouden.

De uiteindelijke uitspraak van de rechtbank – na afweging van het hele verhaal – is dat de vrouw recht heeft op smartengeld met een hoogte van €600,-. De totale schadevergoeding, met de materiële schade incluis, komt neer op een bedrag van €1.004,60. Een behoorlijk lange – en kostbare – procedure voor een relatief laag bedrag.

Wilt u direct weten wat uw kansen zijn op smartengeld? Doe direct DE SMARTENGELDTEST.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.