Delta-V bij whiplash - Whiplash Schadevergoeding

Delta-V bij whiplash

Letselschadeblog-DossierDelta-V en whiplash

Veel whiplashslachtoffers die een aanrijding hebben gehad die niet zo heel erg hard ging, krijgen te maken met een verzekeraar die zich op de zogeheten Delta–V beroept.

Botsing met weinig schade

Het gaat met name om die situaties met een zeer lage botsingssnelheid. Als bij mensen dan een klachtenpatroon ontstaat dat gelet op de geringe impact van de aanrijding niet verklaarbaar is, dan zal een verzekeraar de aansprakelijkheid erkennen maar het causaal verband tussen de aanrijding en het whiplashletsel ontkennen.

In zo’n geval wil een verzekeraar natuurlijk het liefst een Delta-V onderzoek laten verrichten.

Delta-V

Delta-V staat voor het verschil van de snelheid van het aangereden voertuig vlak voor en vlak na de aanrijding.

Het onderzoek moet aangeven of er een acceleratie/deceleratie heeft plaatsgevonden, van waaruit een medicus het subjectieve klachtenpatroon kan verklaren.

Behalve de Delta-V zal uit de ongevallenanalyse doorgaans ook de kracht van de aanrijding, oftewel de gemiddelde versnelling, blijken. De Delta-V wordt in de ongevallenanalyse meestal uitgedrukt door middel van een ondergrens en een bovengrens in kilometers per uur.

Delta-V wordt veel gebruikt bij whiplash

Het Delta-V onderzoek wordt vaak gebruikt bij achterop aanrijdingen waarbij een vermoeden bestaat van een lage impact, terwijl er desondanks sprake is van een uitgebreid whiplash klachtenpatroon.

Het Delta-V onderzoek wordt door verzekeraars aangegrepen om aan te tonen dat de aanrijding waarvoor men verantwoordelijk is niet tot whiplashletsel kan hebben geleid.

Conclusie TNO

Echter, TNO heeft onderzocht of op basis van alle bekende onderzoeken conclusies kunnen worden verbonden aan de Delta-V.

De conclusie van TNO was glashelder en luidt: “Op basis van de gevonden literatuur kan geconcludeerd worden dat de snelheidsverandering van het voertuig na een achterop aanrijding gebruikt zou kunnen worden als een eerste grove schatting van de kans op whiplashletsel. Er bestaan echter zoveel andere parameters die het ontstaan van whiplash beïnvloeden, zowel voertuiggebonden als mensgebonden parameters, dat het niet mogelijk is een scherpe grens te trekken voor een snelheidsverandering waarboven wel en waaronder geen reële kans zou bestaan op whiplashsymptomen. Het hanteren van een ondergrens voor een Delta V, waaronder (blijvende) whiplashklachten uitgesloten zouden zijn, is dan ook niet verdedigbaar.”

Alleen Delta-V niet voldoende

Dus alleen de Delta-V is onvoldoende om de conclusie te trekken dat het ongeval niet tot letsel heeft geleid. Het doek voor whiplashslachtoffers kan dan ook niet louter en alleen vallen omdat de Delta-V te laag zou zijn.

Er is rechtspraak bekend waarbij rechters anders hebben geoordeeld, maar de vraag is of die rechters toen wel door de advocaat van het slachtoffer zijn gewezen op voorgaande conclusie van het TNO.

Whiplash door schuld van een ander

Heeft u door schuld van een ander whiplashletsel opgelopen? Schakel dan altijd de hulp in van een gespecialiseerd letselschadebureau. U bent verzekerd van deskundige hulp en dat kost u niets! Wat let u?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.